Fagdag om Ung livsmestring

På fagdag skal vi presentere nettsiden «Ung livsmestring», et mestringsprogram for unge fra 15-30 år med langvarige helseutfordringer. Innholdet (SAVE) er utviklet av Karen Therese S Haugstvedt gjennom mange års forskning (PhD i 2012). Nettsiden er produsert og prøvd ut sammen med Ashley Lunde (prosjektleder). Unge medarbeidere har vært sentrale i arbeidet (flere deltar på fagdagen). Mestringsprogrammet består av seks tema, med tilhørende film, oppgaver og refleksjonsspørsmål; elementer de unge har erfart som avgjørende for å oppdage egne ressurser, gjøre forandringer og leve bedre med sin situasjon. Vi vil diskutere hvordan elementene kan være et nyttig verktøy for fagpersoner i ulike møter med unge.

Les mer om Ung livsmestring og SAVE på Kompetansebroen: https://www.kompetansebroen.no/article/ung-livsmestring?o=ahus

Arrangør
Avdeling samhandling og helsefremming ved Ahus

Målgruppe
Alle fagpersoner som treffer unge med langvarige helseutfordringer i kommuner og bydeler, samt ved Ahus (f. eks leger, annet helsepersonell i klinisk praksis, skolehelsetjenesten, frisklivssentralen, lærere, og andre). Vi inviterer også representanter fra frivillige organisasjoner og unge likepersoner

Mål for arrangementet
Målet er at alle som møter unge med langvarige helseutfordringer er informert om hvordan «Ung livsmestring» kan brukes som et verktøy for at den enkelte unge kan styrkes programmet. Under fagdagen vil unge medarbeidere og deltakere dele hvilken verdi programmet har hatt for deres livsmestring.

Påmeldingsfrist
06. oktober 2022 kl 09.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Karen Therese Sulheim Haugstvedt ([email protected])

Bevertning
Det serveres enkel lunsj til dem som er påmeldte innen torsdag 06. oktober kl. 09.00.

Vedlegg
Program

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

13. oktober 2022
09:00 - 13:00
Auditoriet Frontbygget, Ahus, Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen