Fagdag overdoseforebygging

Den Nasjonale overdosestrategien 2019 -2022 har en visjon om at samfunnet skal bistå brukere av illegale rusmidler på en slik måte at ingen mister livet av sitt rusmiddelbruk. Strategien gir retning til den overdoseforebyggende innsatsen og løfter frem områder som kan bidra til å møte utfordringene. Fagdagen skal bidra til at flere får kunnskap om strategiens mål, og det overdoseforebyggende arbeidet.

Se programmet her.

Arrangør: Kommunene Skedsmo og Lørenskog

Målgruppe: Personell som jobber med problemstillingen eller kommer bort i den i jobbsammenheng

NB: Ved stor påmelding vil kommunene på Nedre Romerike bli prioritert.

Det serveres lunsj og arrangementet er gratis.

Kontaktperson for arrangementet: Mari Kjølberg  ([email protected])

24. October 2019
08:30 - 15:00
Thon Hotel Arena, Nesgaten 1, 2004 Lillestrøm