Foto: Shutterstock

Fagdag om trening av hjertepasienter

Skedsmo kommune og Akershus Universitetssykehus inviterer til fagdag om trening av hjertepasienter.

Fagdagen arrangeres ved Frisklivssentralen i Skedsmo på Måsan aktivitetssenter i Lillestrøm, i samarbeid med Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Mål med fagdagen

Kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste rundt temaer knyttet til trening av hjertepasienter.

Akershus Universitetssykehus har fra 1.1.2018 lagt ned sitt tilbud om hjertetrim på sykehuset, der pasienter kunne trene i 6 måneder etter endt hjerteskole. Dette fører til at hjertepasienter som har behov for mer oppfølging/veiledning knyttet til trening etter endt hjerteskole, må få denne oppfølgingen i kommunene.

Målgruppe

Kurset retter seg mot fysioterapeuter, ansatte ved Frisklivssentraler og andre interesserte i kommunene i Akershus sykehusområde.

Innhold og program

Fagdagen vil gi en kort innføring i hjerterehabilitering og trening av hjertepasienter, samt erfaringsutveksling og dialog om hvordan trening av hjertepasienter kan organiseres.

Her kan du laste ned invitasjon og program for dagen.

Påmelding

Fyll ut påmeldingsskjema (nederst på siden).

Det er plass til 60 deltakere (førstemann til mølla).

Påmeldingsfrist: 6.4.2018.
Ingen kursavgift.

Kontaktperson

Grethe Frank Strand
Resurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst
Tlf: 415 00 170
E-post: grethe.frank.strand@lhl.no

 

  • Fagdag om trening av hjertepasienter
    16. april 2018
    12.00 - 16.00