Fagmøte hoftebrudd

Kort tekst om arrangementet

  • Oppfølging av «Hoftebruddsprosjektet» fra Sykehuset Innlandet.
  • Utbedring av samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
  • Videre fokus på hoftebruddspasienten med hensyn til osteoporosebehandling, medikamenter og trygg utskriving.

Her kan du se programmet for dagen!

Arrangør
Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus, Kongsvinger sykehus

Målgruppe
Helsepersonell involvert i behandlingen til hoftebruddspasienten

Mål for kurset
Optimalisere pasientforløpet «hoftebrudd» og samarbeidet med kommunehelsetjenesten

Påmeldingsfrist
26.04.19

Maks antall deltakere
100

Kontaktperson
Lise E. Steffenstorpet Lise.E.Steffenstorpet@ahus.no

Arrangementsted
Høgskolesenteret i Kongsvinger
Strandvegen 3, Kongsvinger
Auditoriet

Praktiske opplysninger
Kurset er gratis
Det serveres lunsj
Parkering ved Kongsvingerhallen

30. april 2019
09:00 - 15:00
Strandvegen 3, Kongsvinger