Fagseminar – Family Focused Practice in Mental Health and Substance Abuse Services

Om arrangementet

Velkommen til seminardag med spennende foredrag om familiefokusert praksis innen helsetjenester for psykisk helse og rus: hva er det – hvorfor og hvordan skal vi implementere slik praksis? Forskning og klinisk erfaring har vist tydelig at det er nødvendig å inkludere både voksne og barn som pårørende når en i familien sliter med psykisk uhelse eller rus. Dette er også i tråd med anbefalingene fra den nye pårørendeveilederen fra Helsedirektoratet. Hvorfor er det likevel vanskelig for helsetjenestene å inkludere familiene? Hva kan vi gjøre for å nå familiene- foreldre, barn og unge?
Vi er så heldige å få besøk av noen av de fremste ekspertene på familiefokusert praksis og barn som pårørende: Darryl Maybery, Kim Foster, Andrea Reupert, Torleif Ruud, Rose Cuff, Anne Grant, Bente Birkeland, Bjørg Eva Skogøy og Bente Weimand.
Alle presentasjoner holdes på engelsk.

Arrangør

FoU-avdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Målgruppe

Helsepersonell, studenter, pårørende, brukere og forskere som ønsker å vite mer om/ ta i bruk familiefokusert praksis i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Familiefokusert praksis er i tråd med de nasjonale retningslinjene for psykosebehandling og veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Mål for kurset

Få oppdatert forskningskunnskap og dele erfaringer om familiefokusert praksis og barn som pårørende. Her finner du programmet.

Læringsutbytte

  • Kunnskap om relevant forskning og fagkunnskap om bakgrunnen for, og betydningen av familiefokusert praksis for klinikere i helsetjenester for rus- og psykisk helse
  • Kunnskap om hva som kan fremme og hindre implementering av familiefokusert praksis
  • Kunnskap om erfaringer fra sårbare grupper som barn som pårørende innen psykisk helse- og rusfeltet
  • Innsikt i bruk av digitale verktøy for å nå målgruppene
  • Inspirasjon til systematisk implementering av lovpålagte oppgaver

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund, NSF, som meritterende med totalt 6 timer.

Kurset er godkjent som 6 timers vedlikeholdsaktivitet fra Norsk Psykologforeningen.

Kontaktperson

Bodil Skiaker, bodil.skiaker@ahus.no

Arrangementsted

Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, Lørenskog
Bygg: Nye Nord, inngang 4, 5. etg. Auditoriet

Bevertning

Det serveres te, kaffe og enkel lunsj.

  • Fagseminar - Family Focused Practice in Mental Health and Substance Abuse Services
    19. februar 2018
    08.30 - 15.00

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Ahus - Auditoriet Nye Nord, 5. etasje - Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

Gratis

Utløpt

Påmeldingsfrist: 15.02.2018