Fjernundervisning i geriatri – “Legemidler og fall”

Fjernundervisning i geriatri (GerIT) er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Undervisningen denne gangen har temaet “Legemidler og fall”, foreleser er Fredrik Selvarasa, LiS 3 St. Olavs Hospital.

Klikk her for å delta på undervisningen (uio.zoom.us)

Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse og Norsk geriatrisk forening

Målgruppe
Alle som jobber med geriatri

Mål for arrangementet
Å gi kunnskap om legemidler og fall

Påmeldingsfrist
21. mars 2023 kl 12.00

Pris
Gratis

Kontaktperson for arrangementet
Linn Marie Høilund (linn.marie.hoilund@aldringoghelse.no)

21. mars 2023
12:00 - 12:45