Forum for sykehjemsmedisin

Ambulerende sykepleieteam Ahus informerer om hospitering og blodtransfusjoner for sykehjemsleger

Arrangør
Samhandling og helsefremmingsavdelingen Ahus

Målgruppe
Sykehjemsleger

Mål for arrangementet
Samhandling Ahus og sykehjem i opptaksområdet

Påmeldingsfrist
28. mars 2023 kl 12.00

Pris
Gratis

Deltagere

  • Fysisk deltagere: 14 plasser
  • Digital deltagere: Ubegrenset
  • Lenke sendes ut i forkant til de som har meldt seg på digitalt

Kontaktperson for arrangementet
Lene Gjelseth Dalbak (lene.gjelseth.dalbak@ahus.no)

Bevertning
Kaffe/te

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

28. mars 2023
14:00 - 15:30
Ahus, Skogen og digitalt på Teams