Forum for sykehjemsmedisin: Smertelindring

Sykehuset Østfold inviterer til forum for sykehjemsmedisin. Forumet er nytt i 2022, og målet med opprettelsen av forumet er å etablere et nettverk for erfaringsutveksling og undervisning i faglige tema mellom sykehusets leger, sykehjemsleger, fastleger og KAD-leger. Tema for samlingen er smertelindring, og foreleser er anestesilege ved smerteseksjon Justyna Karina Pryjma. Ny dato er 18. januar 2024.

Arrangør
Sykehuset Østfold i samarbeid med programkomité

Målgruppe
Sykehjemsleger, KAD-leger, fastleger og sykehusleger

Mål for arrangementet
Målet med opprettelsen av forumet er å etablere et nettverk for erfaringsutveksling og undervisning i faglige tema mellom sykehusets leger, sykehjemsmedisin, KAD-leger og fastleger.

Påmeldingsfrist
16. januar 2024.

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis.

Bevertning
Det serveres kaffe/te/mineralvann og noe å bite i.

Er det søkt godkjenning for arrangementet?:
Kursrekken kan godkjennes med minimum deltakelse på 6 timer (3 samlinger) under kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin og for spesialiteten allmennmedisin. Deltakelse i hele kursrekken kan godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs.

Kontaktperson for arrangementet
Karen Kvale Saugestad (karen.saugestad@so-hf.no)
Martine Hemstad Lyslid (martine.hemstad.lyslid@so-hf.no)

18. januar 2024
14:00 - 16:00
Kalnes Samfunnsbygg, Kalnesveien 380, 1712 Grålum (administrasjonsbygget på Kalnes)