Geriatrisk fjernundervisning – Ger-IT

Tittelen for undervisningen denne gangen er «Integrerte helsetjenester for skrøpelige, hjemmeboende eldre, et samarbeidsprosjekt mellom AHUS og kommuner».
Foreleser er Kristin Mork Hamre, overlege, avdeling for geriatri, Akershus universitetssykehus.

Delta på undervisningen her (zoom)

Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse

Målgruppe
Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden Ger-IT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Mål for arrangementet
Økt kunnskap om geriatri

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Linn Marie Høilund (linn.marie.hoilund@aldringoghelse.no)

Bevertning
Nei

28. november 2023
12:00 - 12:45
Link til Zoom https://uio.zoom.us/j/65989140288