GerIT – Fjernundervisning i geriatri Cerebral amyloid angiopati

Fjernundervisning i geriatri er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Tema: Cerebral amyloid angiopati. Hva kan være nyttig for geriateren å vite?
Foredragsholder, Audhild Egeland Torp, overlege geriatrisk avdeling, Arendal.

Les mer om fjernundervisning i geriatri, og meld deg på her

Lenke direkte til Zoom

Arrangør
Aldring og helse og Legeforeningen

Målgruppe
Leger og andre som er interessert i geriatri

Mål for arrangementet
Få kunnskap om Cerebral amyloid angiopati.

Påmeldingsfrist
29. november 2022 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
[email protected] ([email protected])

29. november 2022
12:00 - 12:45
Lenke direkte til Zoom: https://uio.zoom.us/j/68513487219