Gruppelederopplæring med SAVE-metodikk

Om arrangementet

SAVE metodikken er et forskningsbasert gruppeveiledningsprogram utviklet av Karen Therese Sulheim Haugstvedt ved Akershus universitetssykehus, Senter for helsefremmende arbeid. Hun er kursleder begge dagene.
Programmets sentrale innhold og tema blir presentert. Deltakerne blir kjent med øvelsene ved å gjøre oppgavene, og reflektere sammen med hverandre og med kursleder, også angående veilederrollen.

Dag 1 har fokus på «Meg selv og min situasjon»
Dag 2 har fokus på «Meg og mitt forhold til andre»

Kurset holdes på Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen, Lærings- og mestringssenteret, rom B101.074. Kurset er gratis.

Arrangør

Akershus universitetssykehus, Avd. for samhandling og helsefremmende.

Målgruppe

Fagpersoner og erfarne brukere som arbeider med grupper, eller som ønsker å starte gruppetilbud for personer som lever med langvarige helseutfordringer.

Mål for kurset

Kunnskap og kompetanse til å lede ulike mestringsgrupper.

Kursdato

Dag 1: fredag 15. mars
Dag 2: fredag 29. mars

Start- og sluttid

Kl 09-15 begge dager.

Påmeldingsfrist

Fredag 11. mars.

De første påmeldte vil få plass (maks antall 10).

Kontaktperson

Karen Therese Sulheim Haugstvedt, karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no

Dette kurset er nå fulltegnet, men Karen Therese Sulheim Haugstvedt kan kontaktes ved interesse. Det er aktuelt å sette opp nye kurs 26. april og 10. mai 2019

Sted

Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen, Lærings- og mestringssenteret, rom B101.074

Bevertning/lunsj

Lunsj kan kjøpes i kantinen, eller ta med matpakke.

15. mars 2019
09:00 - 15:00
Akershus universitetssykehus, Avd. for samhandling og helsefremmende