Gruppelederopplæring med SAVE-metodikk – våren 2019

Om arrangementet
SAVE metodikken er et forskningsbasert gruppeveiledningsprogram utviklet av Karen Therese Sulheim Haugstvedt ved Akershus universitetssykehus, Senter for helsefremmende arbeid. Hun er kursleder begge dagene.
Programmets sentrale innhold og tema blir presentert. Deltakerne blir kjent med øvelsene ved å gjøre oppgavene, og reflektere sammen med hverandre og med kursleder, også angående veilederrollen.

Dag 1 har fokus på «Meg selv og min situasjon»
Dag 2 har fokus på «Meg og mitt forhold til andre»

Kurset holdes på Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen, Lærings- og mestringssenteret, rom B101.074. Kurset er gratis.

Arrangør
Akershus universitetssykehus, Avd. for samhandling og helsefremmende.

Målgruppe
Fagpersoner og erfarne brukere som arbeider med grupper, eller som ønsker å starte gruppetilbud for personer som lever med langvarige helseutfordringer.

Mål for kurset
Kunnskap og kompetanse til å lede ulike mestringsgrupper.

Kursdato
Dag 1: fredag 26. april
Dag 2: fredag 10. mai

Start- og sluttid
Kl 09-15 begge dager.

Påmeldingsfrist
Onsdag 24.april

De første påmeldte vil få plass (maks antall 10).

Kontaktperson
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no

Sted
Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen, Lærings- og mestringssenteret, rom B101.074

Bevertning/lunsj
Lunsj kan kjøpes i kantinen, eller ta med matpakke.

26. april 2019
09:00 - 15:00
Akershus universitetssykehus, Avd. for samhandling og helsefremmende