Gruppelederopplæring med SAVE-metodikk

Om arrangementet

SAVE metodikken er et forskningsbasert gruppeveiledningsprogram utviklet av Karen Therese Sulheim Haugstvedt ved Akershus universitetssykehus, Senter for helsefremmende arbeid. Hun er kursleder begge dagene.
Programmets sentrale innhold og tema blir presentert. Deltakerne blir kjent med øvelsene ved å gjøre oppgavene, og reflektere sammen med hverandre og med kursleder, også angående veilederrollen.

Dag 1 har fokus på «Meg selv og min situasjon»
Dag 2 har fokus på «Meg og mitt forhold til andre»

Kurset holdes på Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen, Lærings- og mestringssenteret, rom B101.074. Kurset er gratis.

Se programmet og les mer om kurset.

Arrangør

Akershus universitetssykehus, Avd. for samhandling og helsefremmende.

Målgruppe

Fagpersoner og erfarne brukere som arbeider med grupper, eller som ønsker å starte gruppetilbud for personer som lever med langvarige helseutfordringer.

Mål for kurset

Kunnskap og kompetanse til å lede ulike mestringsgrupper.

Kursdato

16. og 20. april 2018

Start- og slutttid

Kl 09-15 begge dager.

Påmeldingsfrist

12. april 2018

Kontaktperson

Karen Therese Sulheim Haugstvedt, karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no

Sted

Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen, Lærings- og mestringssenteret, rom B101.074

Bevertning/lunsj

Lunsj kan kjøpes i kantinen, eller ta med matpakke.

  • Gruppelederopplæring med SAVE-metodikk
    16. april 2018 - 20. april 2018
    09.00 - 15.00

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Lærings- og mestringssenteret i Glassgata (Ahus) - Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen

Beskrivelse:
Rom B101.074 (på høyre side før apoteket)