Gruppelederopplæring på Ahus 2020

Kurset går over to dager: 09.10.2020 og 22.10.2020

Gjennom forskning på veiledninggrupper med deltakere fra ulike pasient- og pårørendegrupper (totalt ca 250), har vi utviklet en helsefremmende metodikk SAVE: Self-Awareness through Values and Emotions. Hensikten er å styrke den enkeltes ressurser og evne til å leve sitt eget liv – en bedre helsekompetanse og aktiv medvirkning.
Opplæringsprogrammet er en innføring i SAVE-metodikkens tema, oppgaver og refleksjonsspørsmål. Parallelt med gjennomføring av metodikken tar vi opp veilederrollen og trener på veiledning. Aktuelle teorier: helsefremming, erfaringspedagogikk, helsekompetanse og mestring.

Arrangør
Avd samhandling og helsefremming ved Ahus. Kursledere: Karen Therese Sulheim Haugstvedt og Kjersti Fløtten.

Målgruppe
Fagpersoner ved Ahus og i tilhørende kommuner/ bydeler, samt erfaringskonsulenter eller likepersoner som er opptatt av helsefremmende veiledning og gruppetiltak.

Mål for arrangementet
Er at deltakerne skal få kunnskap om SAVE som metodikk, samt inspirasjon til gruppeveiledning

Påmeldingsfrist
06. oktober 2020 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, utvikler av SAVE-metodikken ([email protected])

Bevertning
Deltakerne får drikke, forfriskninger. Lunsj kan kjøpes i kantinen eller ha med selv

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

09. oktober 2020
09:00 - 09:00
Akershus universitetssykehus, Møterom LMS NN04.049A