Gruppelederopplæring på Ahus – september 2019

Dette er et todagerskurs. Gjennom et forskningsbasert gruppeveiledningsprogram med deltakere fra ulike målgrupper (totalt ca 350), har vi utviklet en helsefremmende veiledningsmetodikk SAVE: Self-Awareness through Values and Emotions.

Kursleder er Karen Therese Sulheim Haugstvedt, prosjektleder i de intervensjonsstudiene og utvikler av veiledningsprogrammet og metodikken. Hun har også utarbeidet programmet for gruppelederopplæringen i samarbeid med andre fagpersoner og deltaker-representanter.

Klikk her for mer info.

Arrangør: Avd. for samhandling og helsefremmende, Akershus universitetssykehus.

Målgruppe: Fagpersoner ved Ahus og i tilhørende kommuner/ bydeler, samt erfaringskonsulenter eller likepersoner som er opptatt av helsefremmende veiledning og gruppetiltak.

Mål for kurset: Målet er at deltakerne skal få kunnskap om SAVE som metodikk, samt innføring i gruppeveiledning

Dette er et todagerskurs:
3. september 2019          09:00 – 15:00
24. september 2019        09:00 – 15:00

Påmeldingsfrist: 20.september

Praktisk info:
– Deltakerne får drikke og forfriskninger
– Lunsj kan kjøpes i kantinen eller ha med selv
– Det vil bli søkt godkjenning for kurset
– Maks antall deltakere: 12 deltakere

Kontaktperson: Karen Therese Sulheim Haugstvedt karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

Arrangementsted: Opplæringen skjer på Ahus, påmeldte vil få en påminnelse med opplysninger om rom.

03. september 2019
09:00 - 15:00
Ahus, Nordbyhagen, Lørenskog