Gruppelederopplæring på Ahus – vinter 2020

Dette er et todagerskurs. Gjennom et forskningsbasert gruppeveiledningsprogram med deltakere fra ulike målgrupper (totalt ca 350), har vi utviklet en helsefremmende veiledningsmetodikk SAVE: Self-Awareness through Values and Emotions.

Kursledere er Kjersti Johanne Fløtten og Karen Therese Sulheim Haugstvedt

Finn mer informasjon her.

Arrangør: Avd. for samhandling og helsefremmende, Akershus universitetssykehus.

Målgruppe: Fagpersoner ved Ahus og i tilhørende kommuner/ bydeler, samt erfaringskonsulenter eller likepersoner som er opptatt av helsefremmende veiledning og gruppetiltak.

Mål for kurset: Målet med veiledningsmetodikken SAVE er å styrke pasienters og pårørendes ressurser og evne til å leve sitt eget liv – en bedre helsekompetanse.

Opplæringsprogrammet er en innføring i SAVE-metodikkens seks tema med tilhørende oppgaver, fordelt med tre tema på hver av kursdagene. Parallelt med gjennomføringen av metodikken tar vi opp veilederrollen og trener på noen veiledningsverktøy. Aktuelle teorier er helsefremming, erfaringspedagogikk, helsekompetanse og mestring.

Dette er et todagerskurs:
13. februar 2020         09:00 – 15:00
27. februar 2020        09:00 – 15:00

Påmeldingsfrist: 10. februar

Praktisk info:
– Deltakerne får drikke og forfriskninger
– Lunsj kan kjøpes i kantinen eller ha med selv
– Maks antall deltakere: 12 deltakere

Kontaktperson: Karen Therese Sulheim Haugstvedt [email protected]

Arrangementsted:  Opplæringen er på Ahus, detaljert rombeskrivelse kommer nærmere kursstart.

13. februar 2020
09:00 - 15:00
Ahus, Nordbyhagen, Lørenskog