Gruppelederopplæring, SAVE metodikk

Gjennom forskningsbaserte intervensjonsstudier med deltakere fra ulike pasient- og pårørendegrupper (totalt ca 350), har vi utviklet en helsefremmende veiledningsmetodikk SAVE: Self-Awareness through Values and Emotions.

Målet med veiledningsmetodikken SAVE er å styrke pasienters og pårørendes ressurser og evne til å leve sitt eget liv – oppnå en bedre helsekompetanse.

Målgruppe:
Fagpersoner ved Ahus og i tilhørende kommuner/ bydeler, samt erfaringskonsulenter eller likepersoner som er opptatt av helsefremmende veiledning og gruppetiltak

Mål for arrangementet:
Målet er at deltakerne skal få kunnskap om SAVE som metodikk og gruppeprogrammet, samt innføring i gruppeveiledning

Arrangør:
Akershus universitetssykehus HF, Avd Samhandling og helsefremmende
Kursleder: Karen Therese Sulheim Haugstvedt

Dato:
Arrangementet går over to dager:
15. oktober og 22. oktober

Se program for dagene her.

Påmeldingsfrist:
10. oktober 2019

Bevertning: 
Det blir servert drikke, forfriskninger gjennom dagen. Lunsj kan kjøpes i kantinen eller ha med selv

Pris på arrangementet:
Gratis

Kontaktperson for arrangementet:
Karen Therese Sulheim Haugstvedt 

Tekniske problemer og brukerstøtte: [email protected]

22. oktober 2019
09:00 - 15:00
Akershus universitetssykehus