Gruppelederopplæring med SAVE-metodikk

Om arrangementet

SAVE metodikken er et forskningsbasert gruppeveiledningsprogram utviklet av Karen Therese Sulheim Haugstvedt ved Akershus universitetssykehus, Senter for helsefremmende arbeid. Hun er kursleder begge dagene.
Programmets sentrale innhold og tema blir presentert. Deltakerne blir kjent med øvelsene ved å gjøre oppgavene, og reflektere sammen med hverandre og med kursleder, også angående veilederrollen.

Dag 1 har fokus på «Meg selv og min situasjon»
Dag 2 har fokus på «Meg og mitt forhold til andre»

Kurset holdes på Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen, Lærings- og mestringssenteret, rom B101.074. Kurset er gratis.

Arrangør

Akershus universitetssykehus, Avd. for samhandling og helsefremmende.

Målgruppe

Fagpersoner og erfarne brukere som arbeider med grupper, eller som ønsker å starte gruppetilbud for personer som lever med langvarige helseutfordringer.

Mål for kurset

Kunnskap og kompetanse til å lede ulike mestringsgrupper.

Kursdato

Dag 1: tirsdag 25.sept.

Dag 2: torsdag 11.okt.

Start- og sluttid

Kl 09-15 begge dager.

Påmeldingsfrist

Fredag 21. september.

Kontaktperson

Karen Therese Sulheim Haugstvedt, karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no

Sted

Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen, Lærings- og mestringssenteret, rom B101.074

Bevertning/lunsj

Lunsj kan kjøpes i kantinen, eller ta med matpakke.

25. september 2018
09:00 - 15:00
Akershus universitetssykehus, Avd. for samhandling og helsefremmende