Halvdagssamling for kontaktpersoner Kompetansebroen i Vestfold

Kompetansebroen Vestfold inviterer kontaktpersoner til en halvdagssamling for å bli kjent, få informasjon om det å være kontaktperson og hva rollen innebærer, og bli enda bedre kjent med Kompetansebroen som plattform og digitalt læringsverktøy.

Se program

Arrangør
Kompetansebroen Vestfold v/ prosjektleder Pia Wangen Flesche

Målgruppe
Kontaktpersoner for Kompetansebroen Vestfold

Mål for arrangementet
Å bli kjent og tydeliggjøre rollen som kontaktperson.

Påmeldingsfrist
14. januar

Kontaktperson for arrangementet
Pia Wangen Flesche ([email protected]), prosjektleder Kompetansebroen Vestfold

Bevertning
Ja

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Tekniske problemer og brukerstøtte
[email protected]

23. januar 2020
08:30 - 12:00
Sandefjord Rådhus, Møterom Bystyresalen