Halvdagssamling for kontaktpersoner Kompetansebroen i Vestfold

Kompetansebroen Vestfold inviterer kontaktpersoner til en halvdagssamling for å bli kjent, få informasjon om det å være kontaktperson og hva rollen innebærer, og bli enda bedre kjent med Kompetansebroen som plattform og digitalt læringsverktøy.

Se program

Arrangør
Kompetansebroen Vestfold

Målgruppe
Kontaktpersoner for Kompetansebroen Vestfold

Mål for arrangementet
Å bli kjent og tydeliggjøre rollen som kontaktperson.

Påmeldingsfrist
14. januar

Kontaktperson for arrangementet
Pia Wangen Flesche (piafle@siv.no), prosjektleder Kompetansebroen Vestfold

Bevertning
Ja

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Tekniske problemer og brukerstøtte
kontakt@kompetansebroen.no

23. januar 2020
08:30 - 12:00
Sandefjord Rådhus, Møterom Bystyresalen

Påmelding

Ledige plasser