Håndtering og stell av ulike urinkateter og urostomi

Urologisk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus) ønsker å dele sin kunnskap om innleggelse og stell/ håndtering av blærekateter, suprapubisk kateter, nefrostomikateter og urostomi. I tillegg ønsker de å gi tips og råd til problemløsning.

Arrangør
Urologisk avdeling, Ahus

Målgruppe 
Kurs for helsepersonell ved Ahus og helsespersonell i kommunehelsetjenesten – spesielt ansatte i hjemmebaserte tjenester

Mål for arrangementet 
Øke kompetansen om de ulike kateter/stomi løsningene, og håndteringen av disse

Se program for dagen her.

Dato
3. mars 2020

Påmeldingsfrist 
Fortløpende påmelding

Kontaktperson for arrangementet (ovenfor deltakerne)
Karina Egge

Bevertning
Kaffe/te

Arrangementet er gratis

 

03. mars 2020
11:30 - 15:00
Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen, Auditoriet, frontbygg