Helsepedagogikk

Formålet med kurset er at kursdeltakeren skal tilegne seg helsepedagogisk kompetanse for å kunne gjennomføre lærings- og mestringstilbud til pasienter og pårørende. Kursdeltakeren skal utarbeide et fullverdig undervisnings- og opplæringstilbud for pasienter og pårørende innenfor et valgt fagområde. I etterkant av kurset er målet at kursdeltakeren kan iverksette systematisk pasient- og pårørendeopplæring (gruppeopplæring/kurs).

Kursdager/innhold:
Kurset går over fem dager.

31.01: Innføring i helsepedagogikk – sentrale begreper
14.02: Didaktisk modell og mestringsprosessen i teori og praksis
28.02: Relevante verktøy/metoder i arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring
14.03: Kommunikasjon i et brukerperspektiv
31.03: Refleksjon over eget ståsted og veien videre

Klokkeslett: 08:30-15:00 alle dager.

Arrangør
Sykehuset Østfold

Målgruppe
Helsepersonell og brukermedvirkere i spesialist- og kommunehelsetjenesten som arbeider med/planlegger å arbeide med pasient- og pårørendeopplæring

Mål for arrangementet
Styrke deltakernes kompetanse i helsepedagogikk slik at deltakeren kan iverksette systematisk pasient- og pårørendearbeid (gruppeopplæring/kurs)

Påmeldingsfrist
17. januar 2023 kl 20.00

Pris for arrangementet
For brukermedvirkere og medarbeidere i Sykehuset Østfold (i minimum 40 % fast stilling): Gratis
For eksterne: 3 300,-. Faktura sendes.

Kontaktperson for arrangementet
Tone Olseng Johansen (mestring@so-hf.no)

Bevertning
Kaffe, te, frukt og enkel lunsj

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

31. januar 2023
08:30 - 15:00
Kalnes Samfunnsbygg, Kalnesveien 380, 1714 Grålum