Helserettskonferansen 2022

Konferansen vil bli arrangert fysisk på Scandic Lillehammer Hotel den 26. – 27. september.

Årets tema er styring, smittevern og ansvar i helsetjenesten, og konferansen inneholder dagsaktuelle og kontroversielle temaer som organisering og samhandling, smittevern og juss, personvern og personopplysningsvern, samt frivillighet og tvang i helseretten.

På konferansen vil du få møte assisterende helsedirektør Espen Nakstad, tidligere helseminister Werner Christie, førsteamanuensis Anne Kjersti Befring og flere andre ledende stemmer innenfor helseretten i Norge.

Det blir foredrag og debatt om med fokus på følgende spørsmål:
– Hvordan var vi forberedt på en pandemi?
– Hvilken betydning har kapasiteten i helsetjenesten ved et utbrudd?
– Hva kan og skal arbeidsgivere gjøre?
– Hvordan sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp og samtidig sikre personopplysningsvernet?
– Hvor går grensen mellom frivillighet og tvang i helseretten

På konferansen nettsider finner du oppdatert program og påmeldingsskjema. Frist for påmelding er 14. juni.

Mer informasjon om konferansen, program og påmelding finner du her.

Arrangør
Senter for livslang læring (SELL), Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Målgruppe
Helsepersonell

Mål for arrangementet
Økt kompetanse om helserett

Påmeldingsfrist
14. juni 2022 kl 23.00. Se informasjon for påmelding her

Pris for arrangementet
Konferanseavgift: Kr. 4.000
Konferansemiddag: Kr. 875

Kontaktperson for arrangementet
Per Eriksson (per.eriksson@inn.no)

26. september 2022
12:00 - 13:45
Scandic Lillehammer Hotel