Hold meg i ditt sinn, mamma

Seminaret bygger på samhandlingsprosjektet «Kartlegging av tilbudet til og oppfølgingen av kvinner som sliter psykisk og eller med rus gjennom graviditet, og oppfølging av mor og barn etter fødsel.»

Arrangør: Ahus, Senter for kliniske fellesfunksjoner og avdeling samhandling og helsefremmende.

Målgruppe: Ansatte i kommuner og bydeler innen helse, sosial og pedagogisk virksomhet, frivillige organisasjoner, brukerforeninger og Ahus ansatte.

Mål for kurset: Økt samhandling og kompetanse om temaet.

Her kan du se programmet!

Kurset er gratis og det serveres lunsj.

Kontaktperson:
Tove Bergh, Hilde Christina Stømner
hilde.stomner@ahus.no

  • 18. oktober 2017
    10.30 - 15.00

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Ahus - Auditoriet Nye Nord, 5. etasje - Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog