Høstseminar Klinisk etikkomitè

På høstseminaret får du høre mer om hva Klinisk etikkomité (KEK) er og hvordan det fungerer på Ahus, samtykkekompetanse, og etiske aspekter ved bruk av tvang i somatikk og psykisk helsevern. Samt Etiske aspekter ved behandling av barn med livstruende eller livsbegrensende sykdom.

Se program

Arrangør
Klinisk etikkomitè ved Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Helsepersonell i primær og spesialhelsetjenesten

Påmeldingsfrist
14. november

Bevertning
Kaffe/te og frukt

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson
Kjersti Linnèa Heberg ([email protected])

Tekniske problemer og brukerstøtte
[email protected]

19. November 2019
12:30 - 14:30
Ahus Nordbyhagen, Auditoriet i Nye nord 5. etasje