Hvordan skape seksualvennlige miljø? Åpenhet om seksualitet – fra stillhet til tale i tilrettelagte tjenester for psykisk utviklingshemmede.

Kurset har som mål å gi innsikt i hvordan mangel på kunnskap og bevisstgjøring rundt seksualitet, og seksuell helse gjør det sårbart for tjenestemottakere som kan komme i uheldige situasjoner og hendelser relatert til seksualitet. Bevisstgjøring på hvordan et seksualvennlig miljø kan bidra til å gjøre det enklere for både helsepersonell og tjenestemottakere å ta opp temaet rundt seksuell helse. Et seksualvennlig miljø synliggjør at det er greit å snakke om sex, seksualitet og seksuelle problemer som tema. Om hvordan dette kan øke sjansen for at tjenestemottakere tør å presentere problemer av seksuell karakter. Samt at åpenhet rundt temaet vil kunne bidra til å forebygge/ og – eller avdekke overgrep.

Arrangør
Avd. Voksenhabilitering, Akershusuniversitetssykehus HF

Målgruppe
Ansatte i omsorgsboliger, dagsenter, avlastning eller skole.

Kurset er for personer i Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde. Ønske om deltagelse fra personer utenfor opptaksområde meldes gjennom henvendelse direkte til kursholder. 

Kurset kan også bestilles til kommune/Bydel ved å kontakte kursholder direkte.

Påmeldingsfrist
13. oktober 2020 kl 00.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 250kr

Kontaktperson for arrangementet
Lone Engejordet ([email protected])

Bevertning
Nei

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

11. november 2020
12:00 - 15:30
Akershus universitetssykehus, avdeling voksenhabilitering Hagasvingen 23, 1478 Lørenskog

Påmelding

Ledige plasser