Implementering forskningsbasert fallforebyggende programmer

Forskergruppen Aldring, helse og velferd inviterer deg til ett nytt webseminar om implementering forskningsbasert fallforebyggende programmer

TID: 8. april 2021, kl 14.00- 15.30

Tema:
To stipendiater fra forskergruppen Aldring, helse og velferd og som er knyttet til arbeidspakke 1 og 2 i FALLPREVENT vil holde følgende innlegg:

14.00-14.30 PhD Nils Gunnar Landsverk “Belief, behavior, attitude and knowledge – a bridge to evidence-based practice in fall prevention”

14.30-15.15 PhD Siv Linnerud “Reducing the gap between evidence-based knowledge and practice in the field of fall prevention: development of user-centered implementation interventions”

Hvor:
Møtet vil foregå på Zoom. Trykk her for å komme til webseminaret

Bakgrunn:
Dette webseminaret er knyttet til at vi har mottatt 12 millioner fra Norges Forskningsråd til prosjektet ‘Implementering av kunnskapsbasert fallforebyggende program i helsetjenesten: kvalitet, kompetanse og effektivitet (FALLPREVENT).

Det er investert mye ressurser på helsefaglig forskning og et spørsmål som kan stilles er: Hvilken nytte har pasientene eller brukerne av forskningen? Translasjonsforskning, er forskning som handler om å omsette resultatene fra forskning til klinisk relevant kunnskap.

Forskningsgruppen «Aldring helse og velferd» ønsker sammen med sine nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere å bidra til å redusere gapet mellom forskning og praksis. Helsepersonell, pasienter, beslutningstakere og publikum ønsker å gjøre kloke valg basert på den beste tilgjengelige forskningsbaserte kunnskapen, men veien fra forskning til tjenesteinnovasjon og implementering i praksis kan være lang. Prosjektets mål er å utvikle en innovativ modell for å implementere fallforebyggende programmer basert på kunnskap, kompetanse og erfaring fra helsepersonell, brukere (eldre personer og pårørende), forskere og andre interessenter.

Hovedmålet med dette prosjektet er å få forskningen ut i konkret og praktisk anvendelse i helsetjenesten, det vil si at praksisfeltet tar i bruk den forskningen som finnes. Etter hvert skal vi rekruttere deltakere fra kommuner i Norge og bydeler i Oslo.

Fakta
• Prosjektet eies av OsloMet.
• Prosjektleder er professor Astrid Bergland fra Institutt for fysioterapi ved OsloMet.
• Prosjektet er tilknyttet Forskergruppen Aldring, helse og velferd (lenke) og Institutt for fysioterapi (lenke).
• Nasjonale partnerne i prosjektet er OsloMet, Folkehelseinstituttet, NTNU, Senter for kunnskapsbasert praksis, Universitetet i Tromsø.
• Internasjonale partnere er: Falls, Balance and Injury Research Centre, Neuroscience Research Australia, Glasgow Caledonian University, University of British Columbia, Florida international University, Karolinska Institutet, University of Leeds.
• I tillegg til 12 millioner fra NFR finansieres prosjektet med ytterligere 6,5 millioner I egenfinansiering.
• Tittel på engelsk: Implementation of evidence based fall-prevention programmes in the health care services: Quality, competency and effectiveness (FALLPREVENT).

Arrangementansvarlig: 
Astrid Bergland og Therese Brovold (OsloMet – storbyuniversitetet)
Signe Flottorp, Folkehelseinstituttet
Jorunn Helbostad, NTNU

08. april 2021
14:00 - 15:30
Webseminaret foregår på Zoom