Informasjonsmøte og deltakelse i læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram

USHT Viken (Østfold) og Jobbvinner har den glede å invitere alle interesserte kommuner til å delta i nasjonalt læringsnettverk. Læringsnettverket har som mål å utvikle og innføre et lokalt tilpasset mentorprogram for nytilsatt høyskoleutdannet helsepersonell (sykepleiere og vernepleiere).

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Viken (Østfold) og Jobbvinner

Målgruppe
Kommuner som er interessert i å delta i nasjonalt læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram nytilsatt høyskoleutdannet helsepersonell (sykepleiere og vernepleiere)

Mål for arrangementet
Starte læringsnettverk for utvikling av mentorprogram for nytilsatt helsepersonell.

Påmelding
Påmelding til informasjonsmøte gjøres her.
Du får tilsendt lenke til Teams-møte etter påmelding.

Påmelding til deltakelse i læringsnettverket sendes på e-post til Sissel Kvam innen 18.6.21 – [email protected]

Påmeldingsfrist til informasjonsmøte
28. mai 2021 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Sissel Kvam ([email protected])

Vedlegg

01. juni 2021
13:00 - 14:00
Teams. Link kommer