Informasjonsmøte om samhandlingsmidler Oslo 2020

Det inviteres til informasjonsmøte for samhandlingsmidler for Oslo kommune. Aktuelle søkere og andre interessenter er velkomne til å delta.

Samarbeidsutvalget for Helse Sør-Øst og Oslo kommune forutsetter at det vil bli bevilget midler til samhandlingstiltak i 2020. I den forbindelse vil det onsdag den 12.februar 2020 bli arrangert et informasjonsmøte. Der det blant annet vil bli delt erfaringer fra tidligere prosjekter som har fått tildelt samhandlingsmidler, gjennomgang av årets kriterier, samt praktiske råd knyttet opp mot søknadene.

Jamfør ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 vil årets prioriterte pasientgruppe være:

  • Barn og unge med langvarig behov for helsehjelp
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre
  • Personer med flere kroniske lidelser

For alle gruppene innebærer det å inkludere fokus på helhetlige og koordinerte tjenester tilpasset den enkeltes behov, og samarbeidsformer med vekt på bedre bruk av teknologi.

Registering og enkel lunsj fra kl. 1130

Møterom: Langøyene, 1. etasje.

Påmeldingsfrist: 5.2.2020

Pris: Gratis

Deltakere: inntil 2 deltakere fra hvert søkersted kan delta.

Her finner du programmet  for møtet.

Her kan du melde deg på til informasjonsmøtet!

Spørsmål kan rettes til Grethe Maria Stenberg, Sekretariatet for Samarbeidsutvalget, +47 970 54 198

12. februar 2020
12:00 - 14:30
Helseetaten, Storgata 51, Møterom: Langøyene