Innføringskurs i likeverd og migrasjonshelse 2022

Likeverdige helsetjenester tar utgangspunkt i at våre pasienter har ulike forutsetninger og behov, og våre tjenester må tilpasses den enkelte. Akershus universitetssykehus skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av bakgrunn eller forutsetninger. Hvordan sørger vi for likeverdige helsetjenester i et stort og mangfoldig opptaksområde?

Kurset gir en innføring i fagfeltet likeverd og migrasjonshelse og gir helsepersonell kunnskap og verktøy til å tilby likeverdige helsetjenester. Økt kompetanse vil samtidig bidra til å styrke pasienten og skape gode og trygge pasientforløp.

Arrangør
Avdeling samhandling og helsefremming, Akershus universitetssykehus, HF

Målgruppe
Helsepersonell i klinisk praksis på Ahus og ansatte i kommunene og bydelene i vårt opptaksområde. Kurset kan også være relevant for og er åpent for deg som jobber med migrasjonshelse i andre deler av landet.

Mål for arrangementet
Kurset går over én dag og gir en innføring i fagfeltet likeverd og migrasjonshelse. Helsepersonell får økt kunnskap og verktøy til å gi likeverdige helsetjenester.

Påmeldingsfrist
04. oktober 2022 kl 09.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 300kr
  • Intern ansatt – gratis: (Deltakere som er ansatt ved Ahus får delta gratis.)

Kontaktperson for arrangementet
Ashley Ellen Lunde ([email protected])

Bevertning
Enkel lunsj, frukt, kaffe, te, isvann

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte: [email protected]

11. oktober 2022
09:00 - 15:15
Auditoriet Frontbygget, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen

Påmelding

*

Ledige plasser