Innføringskurs i migrasjon og helse 2020

Arrangementet er avlyst grunnet korona-situasjonen.

Hvordan sørger vi for likeverdige helsetjenester i et opptaksområde der hver femte innbygger har innvandrerbakgrunn? Kurset gir en innføring i fagfeltet migrasjonshelse og gir helsepersonell kunnskap og verktøy til å tilby likeverdige helsetjenester. I tillegg vil økt fokus og kunnskap bidra til å nå målene i utviklingsplanen, styrke pasienten og skape gode og trygge pasientforløp for samtlige av våre pasienter.

Her finner du programmet!

Arrangør
Avdeling samhandling og helsefremmende, Ahus i samarbeid med avdeling forskning og utvikling (FoU), psykisk helsevern, Ahus og Folkehelseinstituttet (FHI).

Målgruppe
Helsepersonell i klinisk praksis på Ahus, og ansatte i kommunene og bydelene i vårt opptaksområde. Kurset kan også være relevant for og er åpent for deg som jobber med migrasjonshelse i andre deler av landet.

Mål for arrangementet
Kurset går over to dager og gir en innføring i fagfeltet migrasjonshelse og gir helsepersonell kunnskap og verktøy til å yte likeverdige helsetjenester.

Kurset er tellende med 12 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie og ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Barns helse og Psykisk helse. Norsk psykologforening har godkjent kurset som 14 timers vedlikeholdskurs og det er søkt om godkjenning for 15 timer til legers etter- og videreutdanning og spesialisering for LIS-leger. Dette kurset kvitterer også ut læringsaktivitet i Felles kompetansemål for LIS 2/3 leger. I tillegg, er det søkt om godkjenning fra Delta og Fagforbundet.

For godkjenning må man gjennomføre begge kursdagene.

Kontaktperson for arrangementet
Camilla Lykken   Camilla.Lykken@ahus.no

Tekniske problemer og brukerstøtte
Kompetansebroens redaksjon   kontakt@kompetansebroen.no

Praktisk info
– Arrangementet koster 500,- for ordinære deltakere. Kursavgiften dekkes av sykehuset for Ahus-ansatte
– Enkel lunsj, frukt, kaffe, te, isvann
– Maks antall deltakere: 200
– Påmeldingsfrist: Tirsdag 14. april

Tidspunkt for arrangementet
Tirsdag, 21. april kl. 08:30-15:30
Onsdag, 22. april kl. 08:30-15:30

21. april 2020
08:30 - 15:30
Auditoriet Frontbygget, Ahus, Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen