Innføringskurs i migrasjon og helse

Avdeling Samhandling og helsefremmende ved Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Enhet for migrasjonshelse ved Folkehelseinstituttet (FHI) arrangerer to dagers innføringskurs i migrasjon og helse.

Målgruppe
Kurset er over to dager og primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis på Ahus samt kommuner og bydeler i vårt opptaksområde.

Mål for kurset
Gi helsepersonell kunnskap og verktøy til å håndtere møte med en mangfoldig pasientgruppe. Kurset er en innføring i fagfeltet migrasjonshelse.

Her kan du se programmet for dagen!

Datoer
29.04.19 og 15.05.2019, begge dager kl. 8:30-15:00

Påmeldingsfrist
22.4.2019

Kontaktperson
Camilla Lykken camilla.lykken@ahus.no

Godkjenning
Kurset er godkjent med 12 timer fra Den norske legeforening (Allmenn- og samfunnsmedisin), Norsk sykepleierforbund og Norsk psykologforening. For godkjenning 12 timer må man gjennomføre begge kursdagene.

Praktisk informasjon
Kurset er gratis
Det serveres lunsj, og du kan melde om eventuelle kosthensyn ved påmelding

29. april 2019
08:30 - 15:00
Akershus universitetssykehus - Auditoriet Frontbygg - Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog