Innlandets demenskonferanse 2021

Kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.
9. – 10. februar 2021

Her finner du Program for demenskonferansen

Arrangør
Fylkesmannen i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet

Målgruppe
Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Mål for arrangementet
Gi inspirasjon i arbeidet med demensomsorg i kommunen.

Påmeldingsfrist
01. februar 2021 kl 12.00
Meld deg på her

Informasjon om oppkobling sendes på e-post til påmeldte når konferansen nærmer seg.

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet, tekniske problemer og brukerstøtte
Randi Frydendahl Nilsen
E-post: ran[email protected]

 

09. februar 2021
09:00 - 15:00
Digital konferanse. Streaming via Fylkesmannens youtube-kanal