Innlandets demenskonferanse 2023

Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens 7. og 8.februar 2023.

Målgruppe
Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter

Påmeldingsfrist
20. januar 2023 kl 23.55

Pris for arrangementet
Konferansen koster kr.1500,- per deltaker uansett omfang av deltagelse. For mer informasjon om konferansen og påmelding se her.

Kontaktperson for arrangementet
Randi F.Nilsen (randi.nilsen@sykehuset-innlandet.no)

07. februar 2023
09:00 - 15:00
Scandic Hotel Hamar