Inspirasjonskonferanse “Leve hele livet”

Kort tekst om arrangementet
Regjeringen la i mai 2018 fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet, pårørende skal kunne bidra uten at de blir utslitt og ansatte skal få bruke kompetansen sin. Reformen handler om hvordan vi kan bygge et mer aldersvennlig samfunn. Den løfter fram 25 gode løsninger og hundrevis av eksempler på hvordan kommunene kan sørge for god mat og gode måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Utviklingssenter for sykehjem (USHT) i Østfold og Akershus vil på vegne av Fylkesmannen i Oslo og Viken, invitere til gratis inspirasjonskonferanse om Leve hele livet – reformen på Quality i Sarpsborg (Grålum) 27. og 28. mai 2019.

Se invitasjon og program her.

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Østfold og Akershus

Målgruppe
Rådmann, stab, ledere/mellomledere, ansatte, politikere, fagmiljøer, frivillige, eldreråd, brukerråd og andre aktuelle personer innen helse- og omsorgstjenester i kommunen

Mål for kurset
Spre kunnskap om reformen, og å skape inspirasjon og samarbeid om Leve hele livet lokalt. På konferansen vil det presenteres lokale og nasjonale satsninger for at vi sammen skal nå målene om et mer aldersvennlig Norge.

Påmeldingsfrist
22.5.19

Maks antall deltakere
100

Kontaktperson
Wenche Charlotte Hansen, leder USHT Østfold, epost: [email protected]

Arrangementsted
Quality i Sarpsborg (Grålum

Praktisk informasjon
Kurset er gratis og det serveres lunsj.

Påmelding
Ikke påmelding i Kompetansebroen, klikk her for å melde deg på

HUSK: Du kan velge om du vil melde deg på kun en av dagene, eller begge.

27. May 2019
08:30 - 15:30
Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien, Sarpsborg, Norge