Inspirasjonsseminar i Follo – Leve hele livet

Kompetansehjulet i Follo markerer 20 års jubileum og inviterer til inspirasjonsseminar. Tema for inspirasjonsseminaret er Leve hele livet og hver av de syv Follo kommune bidrar med eksempler fra egen kommune om hvordan de jobber med reformen. I tillegg blir det markering av 20 års jubileum for Kompetansehjulet og tilbakeblikk på ABC opplæringen gjennom aldring og helse.

Se programmet her.

Arrangør: Kompetansehjulet i Follo

Målgruppe: Alle ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Follo. I tillegg vil brukerorganisasjoner, politikere og annet nøkkelpersonell inviteres.

Mål for kurset: Målet med konferansene er å spre kunnskap om reformen og skape oppslutning og engasjement for å iverksette Leve hele livet lokalt, samt markere Kompetansehjulets 20 års jubileum.

Påmeldingsfrist: 20.01.19

Maks antall deltakere: 400

Kontaktperson: Agnieszka Kuczminska, Agnieszka.Kuczminska@as.kommune.no

Bevertning/lunsj? Ja. Kosthensyn må meldes på mail til: Agnieszka.Kuczminska@as.kommune.no.

06. februar 2019
08:45 - 15:15
Ås kulturhus, kinosalen