Internasjonal ekspert på lege-pasientkommunikasjon til Ahus

Ronald Epstein regnes som en av verdens fremste eksperter på lege-pasientkommunikasjon. Fredag 1. mars 2019 gjester han Ahus, hvor han vil presentere nyttige måter å håndtere det krevende livet som kliniker og leder på. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Om arrangementet
På det faste fredagsmøtet kl. 08.00 – 08.30 i det store auditoriet på Ahus vil Ronald Epstein 1. mars 2019 holde forelesningen «Flourishing at work: mindful lessons for clinicians and leaders».

Du kan lese mer om Ronald Epstein på www.ahus.no.

Ingen påmelding.

Kontaktperson for arrangementet
Professor Pål Gulbrandsen pal.gulbrandsen@medisin.uio.no

01. mars 2019
08:00 - 08:30
Akershus universitetssykehus - Auditoriet Frontbygg - Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog