Introduksjon til Motiverende Intervju (MI)

Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap og praktisk øvelse i sentrale områder innen Motiverende Intervju; grunnleggende holdninger og metodikkens ”spirit”, reflekterende lytting, spørsmålsstilling, bekreftelse og oppsummering. Det vil også være fokus på å fremkalle og forsterke argumenter for endring, møte motstand, forståelse for endringsprosess og utforske ambivalens.

Påmelding innen 6. januar via ekstern lenke/Questback (påmelding nederst på siden)

Se også vedlagt kursprogram for informasjon om kursledere, arbeidsform og anbefalt litteratur.

MERK: Det er begrenset antall plasser. Først til mølla prinsippet gjelder.

Tidspunkt:
Kurset går over tre dager, 13. og 14. januar på Farris Bad, Larvik og 6. februar 2019 på Træleborg konferansesenter, Tønsberg.
13. januar 2020 (dag 1) kl. 09.30 – 16.30
14. januar 2020 (dag 2) kl. 09.00 – 15.30
6. februar 2020 (dag 3) kl. 09.00 – 15.30

Arrangør:
Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF

Målgruppe:
Motiverende Intervju passer for alle som jobber med mennesker, som for eksempel ansatte i kommuner, NAV, lærere og spesialisthelsetjenesten som jobber innenfor rus- og psykisk helsefeltet.

Mål for arrangementet: 
Målet med kurset er å gi deltakere kunnskap og ferdigheter i Motiverende Intervju for å kunne øke motivasjon og støtte personer i å gjøre viktige livsendringer.

Påmeldingsfrist: 
6. januar

Bevertning: 
ja, lunsj og frukt

Program:
Klikk her for å laste ned program (pdf)

Er det søkt godkjenning for arrangementet?
Det vil bli søkt div. foreninger og godkjennelse.

Pris for arrangementet: 
Kr. 1990,- lunsj og materialer er inkludert alle dager.

Tillegg for overnatting/ middag og inngang til SPA. I år har vi fått gode priser fra Farris Bad!
Kr. 1.750,- pr. person for enkeltrom
Kr. 1.390,- pr. person for dobbeltrom

Gjelder for de som ønsker overnatting fra 13.-14. januar

Kontaktperson:
Anca M. Yttri, spesialrådgiver

Tekniske problemer og brukerstøtte: [email protected]

 

Klikk her for påmelding

13. January 2020
09:30 - 15:30
Farris Bad, Fritzøe Brygge, Larvik, Norge