ISPS konferansen

Årets tema under ISPS konferansen er “Back to the future. Psykoseterapi anno 2020”. Konferansen legger vekt på psykososial tilnærming til psykose.

Programmet inneholder temaer knyttet til både barn og voksne med psykoselidelse. Foreleserne snakker blant annet om selvforstyrrelser, psykoanalyse, politiske føringer, traumefokusert behandling, Ung Arena, tvangsreduksjon i psykisk helsevern, kognisjon, kognitiv trening, familiearbeid, tidlig oppdagelse og nettsiden sehelemeg.no.

Se program

Arrangør
ISPS Norge i samarbeid med SEPREP, TIPS Sør-Øst, NORMENT og Sykehuset Innlandet, Div. psykisk heslevern

Målgruppe
Leger, psykologer og helse- og sosialfaglig ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten, brukere og brukerorganisasjoner, ansatte i barnevern og skolesektor, fastleger, kommunepsykolog og helsesykeleiere.

Mål for arrangementet
ISPS Norge vil arbeide for en plass for de humanistiske behandlingstradisjoner i norsk psykiatri innenfor rammen av vitenskapsbaserte behandlingsopplegg. Vi vil stimulere til utbredelsen og videreutviklingen av behandlingstilnærminger som tar sitt utgangspunkt i at relasjonen er viktig i forhold til å forstå og hjelpe mennesker med psykiske problemer.

Kontaktinformasjon for arrangementet
[email protected]

Bevertning
Ja

Er det søkt godkjenning for arrangementet?
Konferansen søkes godkjent av Den norske legeforening, Norsk psykologforening, Norsk sykepleieforbund, Norsk ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund.

Pris for arrangementet
Fagkonferanse 2 dager:
Påmelding før 2. desember: 2595 kr.
Påmelding etter 2. desember: Medlemmer 2895 kr | Ikke medlemmer 3095 kr | Studentpris 1595 kr.

Fagkonferanse 1 dag:
Påmelding før 2. desember 2095 kr.
Påmelding etter 2. desember: Medlemmer 2395 kr | Ikke medlemmer 2695 kr | Studentpris 1395 kr.

Hotell
Ved behov for overnatting: Enkeltrom 919 kr | Dobbeltrom 1019 kr.
Betales direkte til hotellet [email protected]

Mer informasjon og påmelding på www.ispsnorge.no

06. February 2020
09:30 - 17:00
First Victoria Hotell, Strandgata 21, 2317 Hamar