It takes a village

Fra den 14.- 16. Mai 2019 går den internasjonale konferansen “It takes a village” av stabelen i Oslo. Konferansen tar for seg familier som erfarer fysiske og psykiske helseutfordringer eller rusmiddelproblemer. Nedenfor finner du lenke til detaljer om konferansen, inkludert påmelding og innsending av abstracts.

Familier der foreldre eller barn har psykiske eller fysiske helseutfordringer eller rusmiddelproblemer, kan oppleve en rekke påkjenninger. Imidlertid vet vi at mange av disse familiene ikke får den støtten de trenger. Inkludering av foreldre og barn i disse familiene har betydning for folkehelsen, og krever oppmerksomhet både på individ,- tjeneste,- og befolkningsnivå. Denne internasjonale konferansen tar sikte på å styrke bevisstheten og kapasiteten til «the Village»: når det gjelder å skape en bedre framtid for familier som opplever utfordringer knyttet til rus, fysiske og psykiske helseplager. Konferansen omhandler hvordan en kan fremme helse og utvikling hos enkeltpersoner og familier, med bred forebyggende, tverrfaglig og klinisk tilnærming. Temaene vil være relevante for familiemedlemmer, mennesker med egenerfaring, beslutningstakere, forskere, lærere, fagfolk og ledere. Det legges vekt på å få fram stemmen til barn, ungdom, foreldre og familiemedlemmer, slik at deres ressurser, evner og erfaringer kan informere praksis, systemer, politikk og lovgivning. ”

Se her for påmelding og mer informasjon.

14. May 2019
-
Oslo