Ivaretagelse av personell ved suicid

Del 2 av 2; fokus på personalets behov for ivaretagelse etter suicid

Arrangør: DPS og ARA Follo ved OSA-gruppen

Målgruppe: Ansatte ved DPS og ARA Follo. BUP og kommunehelsetjenesten inviteres til å delta

Mål for kurset: Sikre god oppfølging av ansatte

Kontaktpersoner: Ann Randi Haugen ann.randi.haugen@ahus.no og Karen Berit Moen kemo@ahus.no

Gratis, ingen bevertning.

Møterom 206.

  • 13. desember 2017
    09.00 - 15.30

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Follo DPS - Åsenveien 3, 1400 Ski