Kartlegging og vurdering av voldsrisiko-V-Risk

Innføring i kartleggingsverktøy for vurdering av voldsrisiko

Arrangør: DPS og ARA Follo

Målgruppe: Ansatte i Psykisk helse og Rusfeltet ved DPS, ARA og Follokommunene

Mål for kurset: Sikre at alle ansatte har kunnskap om kartlegging og vurdering av voldsrisiko

Kontaktperson :Karen Berit Moen kemo@ahus.no

Sted: Follo DPS, Åsenveien 3, Ski møterom 206

  • 3. januar 2018
    13.30 - 15.30

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Follo DPS - Åsenveien 3, 1400 Ski