KlinIKT 2020 – Teknologi, kompetanse og organisering.

KlinIKT 2020 er avlyst på grunn av Corona-situasjonen.

1. og 2. april går årets nasjonale konferanse, som vekselsvis arrangeres på Østlandet og Vestlandet, av stabelen på Lillehammer. 2 spennende dager med fokus på bruk av IKT som redskap for å levere bedre helsetjenester til innbyggerne.

Hovedtemaet er «Teknologi, kompetanse og organisering«. Et vellykket samspill mellom disse tre faktorene er gjerne nøkkelen for å lykkes i implementering av ny teknologi i en virksomhet.

Program for dagene, parallellsesjoner og informasjon om konferansen med påmelding finner du her

Web: www.klinIKT.no

Arrangør:
Sykehuset Innlandet HF, NTNU Gjøvik og Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Statens Helsetilsyn, HelseINN og Trifid.

Målgruppe:
Alle med ansvar og/eller interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren.

Konferansen skal speile både behov, visjoner og vyer, men samtidig gi eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.

Arrangementsted:
Scandic Lillehammer Hotel, Turisthotellvegen 6, Lillehammer

Påmeldingsfrist:
28. januar

Pris:
Konferanseavgift NOK 3 495,00
Konferanseavgift 1 dag NOK 2 795,00

Ønsker du konferansemiddag og/eller overnatting kommer dette som tillegg til konferanseprisen. Se mer på praktisk informasjon.

Kontaktperson:
Kristin Larsen kristin.larsen@inn.no

01. april 2020
0900 - 0900
Turisthotellvegen 6, Lillehammer