Klinisk emnekurs Geriatri innen spesialiteten allmennmedisin

Avdeling for geriatri Ahus ønsker velkommen til klinisk emnekurs i geriatri for allmennpraktiserende leger. Kurset vil formidle oppdatert, praksisnær kunnskap om sentrale problemstillinger ved geriatri i allmennpraksis.

Emnekurset gjennomføres i år som et webinar på Zoom. Lenke vil bli sendt ut i etterkant av påmelding.

Kursbrosjyre finner dere her. 

Kursdager
13.april:  kl. 16.30 – 20.30
20.april: kl. 16.30 – 20.30
27.april: kl. 16.30 – 20.30
04.mai:  kl. 16.30 – 20.30
11.mai:  kl. 16.30 – 20.30

Arrangør
Akershus universitetssykehus HF, geriatrisk avdeling.

Målgruppe
Allmennpraktiserende leger

Mål for arrangementet
Oppdatere geriatri kunnskap hos allmennpraktiserende leger

Er det søkt godkjenning for arrangementet?
Kurset er søkt og godkjent av Den norske legeforeningen som emnekurs.

Påmeldingsfrist
12. april 2021 kl 15.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 3000kr

Kontaktperson for arrangementet
Lene Gjelseth Dalbak ([email protected])

Tekniske problemer og brukerstøtte ved webinar: Lene Gjelseth Dalbak ([email protected])

Teknisk brukerstøtte ved påmelding[email protected]

13. april 2021
16:30 - 20:30
Webinar på Zoom. Lenke sendes ut etter påmelding.