Klinisk emnekurs i gastroenterologi

Gastromedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus arrangerer klinisk emnekurs i gastromedisin og gastrokirurgi for leger i allmennpraksis. Målet for kurset er å få oppdatert praktisk kunnskap om de viktigste gastroenterologiske problemstillingene i allmennpraksis

Målgruppe
Leger i allmennpraksis og på sykehjem

Godkjenning
Søkt Legeforeningen om godkjenning som emnekurs og møteserie for spesialiteten i allmennmedisin 

Dato
12. mars, 19. mars, 26.mars, 2. april og 9.april
Alle kurskvelder er mellom kl. 1700 – 2030

Påmeldingsfrist
Ordinær påmeldingfrist er 10. mars. Ved påmelding etter 10. mars  vil kursavgiften øke

Avgift
Kursavgift før 10. mars: kr 4300,-
Kursavgift etter 10. mars frem til 21. mars: kr 4800,-

Arrangementsted
Auditoriet ved hovedinngangen til hovedbygget til Akershus universitetssykehus

Mer informasjon om kurset finner du her

Bevertning/lunsj
Tapas blir servert fra kl. 16.30
Eventuelle kosthensyn kan meldes ved registrering til kurset

Kontaktperson
Spørsmål kan rettes til: tone.joranger@ahus.no

12. mars 2019
17:00 - 20:30
Akershus universitetssykehus, Store auditoriet i frontbygg