Klinisk etikkomitès høstseminar

ETIKK OG FAG I MØTE MED BARN OG DERES FAMILIER.

Det er ingen påmelding.

Arrangør
Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Alt av pasientnært personale

Mål for arrangementet
Etiske problemstillinger i møte med barn og deres pårørende

Påmeldingsfrist
28. november 2022 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
John William Glad ([email protected])

Bevertning
Kaffe/te og frukt

Påmelding:
Send en mail til [email protected]

Vedlegg

Hostseminar-KEK-Ahus-2022.docx

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

28. november 2022
11:45 - 15:30
Auditoriet, frontbygg Akershus universitetssykehus