Klinisk observasjonskompetanse for personer med utviklingshemning

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse inviterer til heldigital temakonferanse den 16. mars 2021.

Eldre personer med utviklingshemning kan være i risikogrupper for å utvikle sepsis, covid-19, delirium og flere andre akutte og alvorlige sykdommer på grunn av nedsatt immunforsvar og generelt nedsatt helsetilstand.

Hvordan er situasjonen ute i kommunene der det bor voksne og eldre personer med utviklingshemning? Har tjenesteyterne god nok kompetanse til å observere og diagnostisere tegn og symptomer på alvorlige tilstander som trenger rask oppstart av behandling? Er beredskapsplaner og rutiner for akutt igangsetting av tiltak gode nok? Hvis svaret er nei, så er dette konferansen for dere.

For påmelding: Klikk her

Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Målgruppe
Vernepleiere, sykepleiere, miljøarbeidere, fysioterapeuter, alle som jobber med voksne og eldre personer med utviklingshemning

Mål for arrangementet
Økt kunnskap og mulig samarbeid på tvers av landegrenser

Pris
990,-

Påmeldingsfrist
21. februar 2021 kl 12.00

Kontaktperson for arrangementet
Stine Skorpen, Aldring og helse ([email protected])

Bevertning
Nei

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte: Lars Bull, ([email protected])

16. mars 2021
09:00 - 15:35