Kompetanse i tjenesten til psykisk utviklingshemmede

Mange med utviklingshemming er avhengig av kvalitativt gode tjenester for å kunne leve liv i tråd med egne ønsker og verdier. Tjenesteytere møter komplekse utfordringer som krever kompetanse både i det direkte tjenesteytende arbeidet og i arbeid med fag- og kompetanseutvikling.

Dagen vil inneholde formidling av relevant fagkunnskap, erfaringsdeling og workshops for ansatte som i jobber der daglig samhandling med utviklingshemmede og deres pårørende er hovedfokus. Ansatte med særskilt fag- og opplæringsansvar vil innsikt i metoder og gode strukturer for kompetansebygging.

Arrangør: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU), Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

Målgruppe: Alle som jobber i tjenestene til utviklingshemmede i kommunehelsetjenesten i Oslo og Akershus . Programmet er tilrettelagt både til dem som trenger grunnleggende kompetanse om utviklingshemming og pårørendesamarbeid og dere som har et særskilt ansvar for fag og opplæring.

Mål for kurset:

  • Innsikt i relevant fagkunnskap for ansatte i jobber der daglig samhandling med utviklingshemmede og deres pårørende er hovedfokus
  • Innsikt i metoder og gode strukturer for kompetansebygging for ansatte med særskilt fag- og opplæringsansvar
  • Inspirasjon til systematisk fag- og kompetansebygging
  • Erfaringsutveksling

Her kan du se programmet for dagen!

Det vil søkes om godkjenning for sykepleiere og vernepleiere.

Kontaktperson: Kari Annette Os kao@lorenskog.kommune.no

Bevertning med lunsj. Gi beskjed om eventuelle mathensyn i «Andre kommentarer» i registreringen.

 

  • 29. januar 2018
    08.30 - 15.00

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Lillestrøm kultursenter - Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm