Konferanse om vold og overgrep i nære relasjoner

Vold og trusler i nære relasjoner er et stort og omfattende samfunnsproblem. Nesten en tredjedel av befolkningen oppgir at de har vært utsatt for alvorlig vold etter at de fylte 18 år» (NKVTS). «Å vokse opp med vold eller leve med vold som voksen, kan gi alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for den enkelte. Å forebygge vold, og å avdekke og gi god hjelp til utsatte og utøvere, er derfor en sentral oppgave for offentlige myndigheter» (RVTS Øst). Regjeringen har i derfor intensivert arbeidet med å forebygge og bekjempe dette problemet.

Fylkesmannen i Oslo og Viken inviterer på bakgrunn av dette til to dagers konferanse, hvor første konferansedag har fokus på barn, og andre konferansedag har fokus på sårbare voksne og voksenvern.

Målgruppe:
Ledere og ansatte fra blant annet helsestasjon, barnehage, skolehelsetjeneste, barnevern, hjemmetjeneste, sykehjem, helsehus, legevakt, fastleger, NAV.

Mål for arrangementet:
Bidra til å styrke deltagernes kompetanse i hvordan man kan forebygge og oppdage vold og overgrep i nære relasjoner.

Se program for dagen her.

Arrangør:
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Østfold med midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Påmeldingsfrist:
14. oktober 2019

Bevertning: 
Ja, enkel lunsj

Arrangement avgift:
Gratis

Godkjenning:
Det er søkt godkjenning hos Norsk Sykepleierforbund, Helsesekretærforbundet og Delta.

Kontaktperson for arrangementet:
Ina Kristin Blågestad – [email protected]
Hege Berntzen – [email protected]

Sted:
ODEON Kino, Ski Storsenter – Åsenveien 2, 1400 Ski

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

Påmelding:

Arrangementet har egen påmeldingsside som du finner ved å klikke her.

 

 

22. oktober 2019
08:30 - 15:30
ODEON kino, Åsenveien, Ski, Norge