Kreft i allmennpraksis

Kreft i allmennpraksis – fra forebygging til palliasjon.

Læringsmål
Ha oppdatert kunnskap om kreft og kreftbehandling med fokus på utfordringene allmennpraktikeren møter i dagens helsevesen (forebygging, screening, akutte tilstander, seneffekter, kreft som kronisk sykdom, symptomlindring, psykososiale forhold og samhandling).

Se program

Målgruppe
Allmennpraktiserende leger, men kurset har også relevans for andre leger som arbeider med kreftpasienter.

Pris for kurset
Lege: 3 500kr
Ikke lege: 7 000kr

Påmelding
Påmelding via denne lenken:
https://beta.legeforeningen.no/kurs/pamelding/?courseNumber=33661

Påmeldingsfrist
1. desember

Kontakt
Har du spørsmål eller ønsker du å delta på samlingen? Kontakt Cathrine Elshaug på telefon 23 02 66 84 eller på e-post

12. februar 2020
08:00 - 15:15
Ullevål sykehus, Søsterhjemmet - bygg 2 Søsterhjemmet, Rom 461